Stránky 9.B triedy

Shoutboard

Presný čas

Anketa

Chceš odpovede na písomky??

Info

V stredu tu máme monitor. Takže pripravovať sa !

Icq Webmastera

ICQ: Rado,499-785-170

RSS

RSS

Dnes má sviatok

Naša Tvorba

Trnava z Prir. a Geol. hľadiska

 TRNAVA


Prírodné podmienky:
Podľa dnešného zloženia rastlinstvo Trnavy zaraďujeme do západoeurópskej flóry, do stredoeurópskej a východoeurópskej teplomilnej, čiže panónskej oblasti. Podľa vegetačných stupňov sa Trnava začleňuje do územia s rastlinstvom riečnych nív a teplomilných dubín. Fauna Trnavy a jej okolia podľa súčasného zloženia spadá do paleoarktickej oblasti. Podľa prevládajúcich biotopov patrí do zóny stepí a lesostepí, do eurosibírskej podoblasti. Na juhozápad od mesta sa nachádza Kamenný mlyn, ktorý je botanicky zaujímavou lokalitou v tesnej blízkosti Trnavy a miestom príjemného oddychu pre mnohých obyvateľov mesta. V okolí Kamenného mlyna je vybudovaná sústava rybníkov s pestrým zastúpením flóry a fauny. Trnavské rybníky sú dnes chránenou študijnou plochou na sledovanie ťahu vodného vtáctva. Najznámejším trnavským parkom je Bernolákov sad, známy skôr pod názvom Promenáda, ako aj Park Janka Kráľa pri železničnej stanici. Druhové zastúpenie oboch parkov je síce skromné, no najmä Promenáda je obľúbeným miestom prechádzok. V súčasnosti sa realizuje projekt výsadby ochranného pásu zelene po obvode mesta, čo by malo prispieť k celkovému zlepšeniu životného prostredia. V okrese Trnava sú výborné podmienky pre poľnohospodárstvo. Najväčšie plochy sú obsiate pšenicou, kukuricou, cukrovou repou, jačmeňom, pestuje sa zelenina aj krmoviny. Darí sa tu viniču a ovocným stromom.


Geologické pomery:
Geologický podklad tejto oblasti tvoria treťohorné sedimenty, ako sú pieskovce, íly, vápence, sliene, štrky a piesky. V mladších treťohorách ich prekryli spraše a sprašové hliny. Okrem uvedených sedimentov sa tu vyskytujú aj aluviálne náplavy týmto územím pretekajúcich riečok a potokov. Ide o úlomky karpatských hornín a preplavenú spraš.


Autor : Martin Laczo
Žádné komentáře